بازاریابی خارجی و مدیریت صادرات

شرکت آرتان تجارت با داشتن همکاران تجاری در کشور های هند، چین، مکزیک، عراق و داشتن دفتر و شرکت بازرگانی در کشور امارات متحده عربی، امکان بازاریابی خارجی و فروش محصولات تولیدی ها را دارد.

مدیریت صادرات از لحظه ی برندینگ محصول شروع و مراحلی شامل فرآیندهای گمرکی و بازارسازی و اعتماد سازی خارجی و فروش نهاییو تحویل کالا به مشتری در کشور یا گمرک مقصد را شامل میشود